top of page
  • Writer's picturePelin Akbaş (Student)

Tübitak 1001 grant awarded / Tübitak 1001 desteği kazandık

Thanks to Berna and Fatih's hard work and dedication, we have been awarded Tübitak 1001 grant for the second time this year.


We're excited to use this opportunity to explore novel aspects of the segmentation of events in episodic memory. We will be accepting new master's and PhD students as well as one postdoctoral researcher to join our team. Get in touch with Eren if you are interested!Berna ve Fatih'in emekleri ve özverileri sayesinde bu yıl ikinci kez Tübitak 1001 desteği almaya hak kazandık.


Bu destek ile olaysal bellekte olayları ayırma konusunda araştırmalar yapacağız. Ekibimize katılmak üzere yeni yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra bir doktora sonrası araştırmacı kabul edeceğiz. İlgileniyorsanız Eren ile iletişime geçebilirsiniz!

47 views0 comments

Commentaires


bottom of page