top of page
  • Writer's pictureEda Melin Develioğlu (Student)

Sena and Nursima’s review paper is published!/Sena ve Nursima'nın inceleme makalesi yayınlandı!

Sena and Nursima’s new review paper, titled “How does divided attention hinder different stages of episodic memory retrieval?”, is published in Current Research of Behavioral Sciences.


Successfully remembering previously learned information, called retrieval, is important for survival. For example, we need to remember the nest of a dangerous animal while foraging or the meanings of traffic signs while driving. However, sometimes we remember information incorrectly or fail to retrieve it completely. One reason for these failures is divided attention during retrieval.


Since memory retrieval has different stages, divided attention can impair each stage in its own way, causing retrieval problems. This review discusses the role of attention in each stage of long-term memory (LTM) retrieval, including the processing of retrieval cue, initiating a retrieval mode, searching for the target memory, retrieving, and reactivating the target memory, deciding on the response/action, and motor preparation to produce a motor response stages.


The review includes studies on perception, working memory, decision-making, and motor planning and response execution to describe how each stage can be hindered by divided attention. Discriminating the effects of attention on these successive stages that rely on distinct mechanisms requires caution and careful investigation.


Congrats Sena & Nursima!


Sena ve Nursima'nın "Bölünmüş dikkat, epizodik belleğin geri getirilmesinin farklı aşamalarını nasıl engeller?" başlıklı yeni inceleme makalesi, Current Research of Behavioral Sciences'da yayınlandı.


Daha önce öğrenilen bilgileri başarılı bir şekilde hatırlamak, yani geri getirmek, hayatta kalmak için önemlidir. Örneğin, yiyecek ararken tehlikeli bir hayvanın yuvasını veya araba kullanırken trafik işaretlerinin anlamlarını hatırlamamız gerekir. Ancak, bazen bilgileri yanlış hatırlıyoruz veya tam olarak geri getiremiyoruz. Bu hataların bir nedeni, geri getirme sırasında dikkatin bölünmesidir.


Belleği geri getirmenin farklı aşamaları olduğundan, bölünmüş dikkat her aşamayı kendine göre bozabilir ve geri getirirken sorunlara neden olabilir. Bu incelemede, geri getirme işaretinin işlenmesi, bir geri getirme modunun başlatılması, hedef belleğin aranması, hedef belleğin geri getirilmesi ve yeniden etkinleştirilmesi, yanıta/eyleme karar verilmesi ve bir motor tepki aşaması üretmek için motor hazırlığı dahil olmak üzere uzun süreli bellek (LTM) geri getiriliminin her aşamasında dikkatin rolü tartışılmaktadır.


İnceleme, her aşamanın bölünmüş dikkat tarafından nasıl engellenebileceğini açıklamak için algı, çalışma belleği, karar verme, motor planlama ve tepki yürütme üzerindeki çalışmalarını içermektedir. Dikkatin farklı mekanizmalara dayanan bu ardışık aşamalar üzerindeki etkilerini ayırt etmek, temkin ve özenli bir araştırma gerektirir.


Tebrikler Sena & Nursima!67 views0 comments

Comments


bottom of page