top of page
  • Writer's picturePelin Akbaş (Student)

Impressive Presentation by Nursima in CogIst/Nursima'nın CogIst'te Etkileyici Konuşması

Nursima made an impressive presentation about the effects of divided attention on retrieval in an event held by CogIst. Good work

Nursima, CogIst tarafından düzenlenen bir etkinlikte bölünmüş dikkatin hatırlama üzerindeki etkileri hakkında bir sunum yaptı!


39 views0 comments
bottom of page