top of page
  • Writer's pictureEda Melin Develioğlu (Student)

Berna & Fatih published their new preprint!/ Berna & Fatih yeni önbaskılarını yayınladı!

Congrats Berna & Fatih!

-

Although our daily experiences unfold continuously, our minds divide them into separate memory units. This is called event segmentation.


Event segmentation is a well-studied topic, but there is an ongoing debate about its underlying mechanisms. In this study, we compared two competing theories of event segmentation: prediction error and contextual stability.


To mimic experiences in life, participants were shown a sequence of images. Participants evaluated each image based on a task rule, such as “Do you like or dislike this image?”. Moreover, participants were provided rewards for some images.


In Experiment 1, an image every 6 images was evaluated with a different task rule and reward value. This deviant rule and reward has been shown to result in prediction errors. In Experiment 2, the same task rule and reward value was sustained for every 6 images, thus forming stable contexts.


Event segmentation was present only in Experiment 2, in which stable contexts were present. No prediction error was found in Experiment 1, where prediction errors were more prevalent.This finding suggests that contextual stability plays a crucial role in driving event segmentation, overshadowing the influence of prediction errors.


Tebrikler Berna & Fatih!

-

Günlük deneyimlerimiz birbirinin devamı olarak ortaya çıksa da zihnimiz bunları ayrı hafıza birimlerine ayırır. Buna olay segmentasyonu denir.


Olay segmentasyonu iyi araştırılan bir konudur, ancak altında yatan mekanizmalar hakkında devam eden bir tartışma vardır. Bu çalışmada, olay segmentasyonuna ilişkin iki rakip teori olan “tahmin hatası” ve “bağlamsal kararlılık” karşılaştırıldı.


Yaşamdaki deneyimleri taklit etmek için katılımcılara bir dizi resim gösterildi. Katılımcılar her görseli, bu görseli “Beğendin mi, beğenmedin mi?” gibi bir görev kuralına göre değerlendirdi. Ayrıca katılımcılara bazı görseller için ödül de verildi.


Deney 1'de her 6 görüntüden bir görüntü farklı bir görev kuralı ve ödül değeriyle değerlendirildi. Bu değişen kuralın ve ödülün tahmin hatalarına neden olduğu gösterilmiştir. Deney 2'de her 6 görüntü için aynı görev kuralı ve ödül değeri sürdürüldü, böylece istikrarlı bağlamlar oluşturuldu.


Olay segmentasyonu yalnızca kararlı bağlamların mevcut olduğu Deney 2'de mevcuttu. Tahmin hatalarının daha yaygın olduğu Deney 1'de herhangi bir olay segmentasyonu bulunmadı. Bu bulgu, bağlamsal istikrarın, tahmin hatalarının etkisini gölgede bırakarak olay segmentasyonunu yönlendirmede çok önemli bir rol oynadığını göstermektedir.42 views0 comments

Comments


bottom of page